Skip to content

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Nasza firma oferuje kompleksowe usługi w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) dla przedsiębiorstw z róźnych branż. Zapewniamy stały nadzór nad warunkami pracy oraz pełną obsługę dokumentacji. Znani jesteśmy z tego, że dostosuwujemy się do potrzeb naszych klientów. W związku z tym nasza współpraca może przybrać zarówno formę outsourcingu, jak i być współpracą etatową.

uslugi-bhp2

Kto powinien skorzystać z naszych usług BHP?

Każdy pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia swoim pracownikom odpowiednich i bezpiecznych warunków pracy, niezależnie od liczby zatrudnionych osób. Obowiązujące przepisy prawa nakładają na wszystkich pracodawców szczegółowe wymogi w zakresie BHP, które są zawarte w licznych aktach prawnych. W celu skutecznego spełnienia tych wymogów pracodawca może skorzystać z usług służby BHP, co pozwala zapewnić pełne i profesjonalne wsparcie w tym zakresie.

Skorzystać z usług BHP świadczonych przez JD EXPERT może każdy przedsiębiorca zatrudniający co najmniej jednego pracownika. My w pełni zdajemy sobie sprawę z tego, że bezpieczeństwo i higiena pracy to kwestie niezwykle istotne. Dlatego też z naszej strony zapewniamy wszelkie działania wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

Co wchodzi w zakres świadczonych przez nas usług BHP?

Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) oraz Przeciwpożarowej Ochrony Zdrowia (PPOŻ) dla przedsiębiorstw zgodnie z międzynarodowym standardem ISO 45001. Nasze usługi obejmują szereg kluczowych działań, zgodnych z wymaganiami tego standardu:

  1. Stały nadzór BHP i PPOŻ dla firm: Regularna kontrola i monitorowanie warunków pracy oraz przestrzegania przepisów z zakresu BHP i PPOŻ.
  2. Ocena ryzyka zawodowego: Przeprowadzanie dokładnej oceny ryzyka zawodowego, identyfikacja potencjalnych zagrożeń oraz opracowywanie strategii ich minimalizacji.
  3. Obsługa dokumentacji BHP: Przygotowywanie, aktualizacja i zarządzanie niezbędną dokumentacją związaną z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.
  4. Sporządzanie instrukcji i rejestrów BHP: Opracowywanie instrukcji BHP oraz prowadzenie rejestrów dotyczących bezpieczeństwa pracy.
  5. Nadzór BHP nad budowami: Zapewnienie kompleksowej opieki BHP na terenach budowy, w tym monitorowanie warunków i przestrzegania przepisów.
  6. Postępowanie powypadkowe: Pomoc i wsparcie w organizacji postępowania w przypadku wypadków lub incydentów związanych z pracą.
  7. Audyt BHP: Przeprowadzanie audytów w celu weryfikacji i oceny stanu BHP w firmie oraz identyfikacji obszarów wymagających poprawy.

Nasi specjaliści ds. BHP i PPOŻ są gotowi, by kompleksowo obsłużyć Twoją firmę, dbając o bezpieczeństwo pracowników oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów. Nasza oferta jest elastyczna i dostosowywana do indywidualnych potrzeb każdego klienta.

Biuro Usług Technicznych
JD EXPERT

Rzeczoznawstwo samochodowe i maszynowe,
Mechanoskopia samochodowa, Usługi PPOŻ i BHP


Patryk Salzer
Ul. Bolesława Krzywoustego 1
84-300 Lębork

logowhite